Nomineringslista till styrelse

Nuvarande styrelse har haft följande sammansättning:

Befattning                                               Nuvarande                       

Ordförande                                                Mattias Lind
Sekreterare                                               Micael Sporre
Kassör                                                      Marie Roos
Ledamot /Vice ordförande                         Luciano Macri
Ledamot                                                   Nicklas Sigurdh
Ledamot                                                   Petter Sande
Suppleant                                                 Niklas Borgh
Suppleant                                                 Peder Finnsiö                                          

 

Nedanstående har avböjt omval

Mattias Lind
Micael Sporre
Petter Sande
Peder Finnsiö (avböjt omval som suppleant)
Niklas Borgh

 

Inkomna nomineringar

Peder Finnsiö – Ordförande
Mathias Sandström – Ledamot
Gunnar Malm – Suppleant
Per Ögren – Suppleant
Thabo Motsieloa – Ledamot

 

Valberedening
Urban Tersén – avböjt omval
Peter Brejcha  – omval
Eilas Palma – omval
Mattias Lindh – nominerad

 

Nya nomineringsförslag skickas senast den 16 mars 2012 till:

Urban Tersén
Frankegatan 3
724 65 Västerås
Mob: 0706-88 77 61
urban_tersen@hotmail.com (varje mail kommer att bekräftas så att ni ser att det kommit fram)

Skriv namnet på föreslagen kandidat samt bifoga telefon & e-postuppgifter på kandidaten..
Vi vill även ha namn/kontaktuppgifter på den som skickat in nomineringen.
Inkomna uppgifter behandlas konfidentiellt inom valberedningen.

Mvh/Urban