Nomineringsförslag till styrelsen sökes!

Det är viktigt att våra föreningar är engagerade och bidrar med förslag på kandidater till styrelsen för kommande verksamhetsår. Några av den nuvarande styrelsen har avböjt omval och ett par poster är alltså vakanta.

Nomineringsförslagen skickas senast den 16 mars 2012 till:

Urban Tersén
Frankegatan 3
724 65 Västerås
Mob: 0706-88 77 61
urban_tersen@hotmail.com (varje mail kommer att bekräftas så att ni ser att det kommit fram)

 

Skriv namnet på föreslagen kandidat samt bifoga telefon & e-postuppgifter på kandidaten. Vi vill även ha namn/kontaktuppgifter på den som skickat in nomineringen. Inkomna uppgifter behandlas konfidentiellt inom valberedningen.
Inom kort kommer det att publiceras vilka i befintlig styrelse som ställer upp till omval alternativt avböjt omval samt inkomna nomineringar. Listan med nomineringar kommer sedan att uppdateras löpande på hemsidan

Mvh

Urban Tersén

Ordförande i valberedningen