Svenska Kung fu- och Wushuförbundet

En enhällig extra stämma röstade idag för det nya namnet
Svenska Kung fu- och Wushuförbundet, eller Swedish Kung fu and Wushu Federation, som det blir på engelska.

På det efterföljande styrelsemötet beslutades att behålla den nuvarande loggan och bara byta ut texten till det nya namnet.

Styrelsen är mycket nöjd med detta och är övertygad om att det kommer bidra till att profilera förbundet och idrotten ytterligare, mot både allmänhet och utövare.