Extra årsmöte den 2 september 2012

Till samtliga medlemmar i Svenska förbundet för kinesisk kampkonst.

Med anledning av förslaget om att vårt förbund ska byta namn utlyses härmed en extra stämma / extra årsmöte för alla förbundets medlemmar.

Bakgrunden är att styrelsen och andra medlemmar i förbundet inte tycker att det nuvarande namnet är tillräckligt tydligt.

Styrelsens förslag till nytt namn är Svenska kung fu- och wushuförbundet. Med det namnet anser styrelsen att förbundet kan profilera sig tydligare, och att både utomstående och utövare får en direkt och tydlig uppfattning om vad vår verksamhet handlar om.

Det finns många diskussioner om begreppet kung fu, och om det är tillräckligt seriöst för vår idrott. Styrelsen anser att det är det mest kända och etablerade begreppet bland allmänheten. Det används också i hög utsträckning om de traditionella stilarna.
Det formella samlingsbegreppet och namnet på framför allt tävlingsidrotten är idag wushu. För att beskriva vår verksamhet bäst har vi sammanfört dessa två begrepp för att få ett så heltäckande och tydligt beskrivande namn så möjligt.

Extra årsmötet hålls söndagen den 2 september kl 15:00 på YLAB, Drottninggatan 91, Stockholm.
Samtliga medlemmar är härmed kallade.

/Styrelsen

Dagordning Extra årsmöte 120902 (pdf)

Fullmakt Extra årsmöte (pdf)