Domarkurs i taolu

Förbundet arrangerar en nu domarkurs i taolu. Kursen hålls av Li Min Hua, innehavare av internationell domarlicens och domaransvarig i taolu.
Utbildningen består av tre steg. Syftet med kursen är att ge deltagare en helhet i domarkunskap och utbilda så många kompetenta domare som möjligt för våra nationella tävlingar. Efter godkänd kurs är man behörig domare i taolu.

Steg 1
Datum: Lördag den 24 November 2012
Tid:      9:00-17:00
Plats:   Kansliet, Ölandsgatan 42, Stockholm
Innehåll: För A.B.C. gruppdomare i Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu Gunshu.

Steg 2
Datum: Lördag den 8 December 2012
Tid:      9:00-17:00
Plats:   Stockholm
Innehåll: För A.B.C. grupp domare i Tijiquan, Taijijian, Nanquan, Nandao, Nangun.

Steg 3
Datum: Lördag den 12 Januari 2013
Tid:      9:00-17:0
Plats:   Stockholm
Innehåll: Judgements of Evens without specific Requirments for Degree of difficulty.

Se vidare info Domarkurs Taolu (pdf)

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i förbundet.
För anmälan och frågor om kursen kontakta Li Min på liminhua@spray.se.