Valberedningens förslag till styrelse

Svenska Kung fu & Wushuförbundets årsstämma äger rum kl 10.00 den 23 mars i World Trade Center, Stockholm.

Nuvarande styrelse
Peder Finnsiö, ordförande
Luciano Macri, vice ordförande
Marie Roos, kassör                        avböjt omval
Mattias Sandström, sekreterare
Thabo Motiseloa, ledamot
Nicklas Sigurdh, ledamot
Gunnar Malm, suppleant

Valberedningen består av Mattias Lindh, ordförande, Peter Brejcha och  Elias Palma.
Valberedningens förslag till ny styrelse ser ut på följande sätt:

Förslag på ny styrelse
Peder Finnsiö, ordförande                    omval
Luciano Macri, vice ordförande              omval
Jerry Lundström, kassör                        nyval (från Gävle Hung Gar Kung Fu Förening)
Mattias Sandström, sekreterare              omval
Thabo Motiseloa, ledamot                       omval
Nicklas Sigurdh, ledamot                        omval
Gunnar Malm, suppleant                         omval
Mikael Davidson, suppleant                     nyval   (från Eskilstuna Wing Chun)

Förslag på ny valberedning
Mattias Lindh, ordförande                     omval
Peter Brejcha                                      omval
Elias Palma                                         omval

Övrig info om årsmötet finns här.
Välkommen!