Årstämman 2013

På årets stämma den 23 mars antogs valberedningens förslag till styrelse, och styrelsen ser ut på följande sätt:

Styrelse
Peder Finnsiö, ordförande
Thabo Motiselo, vice ordförande
Jerry Lundström, kassör
Mattias Sandström, sekreterare
Luciano Macri, ledamot
Nicklas Sigurdh, ledamot
Gunnar Malm, suppleant
Mikael Davidson, suppleant

Valberedning
Mattias Lindh, ordförande
Peter Brejcha
Elias Palma

 

Övrigt
Medlemsavgiften höjs från dagens 71 kronor till totalt 90 kronor per medlem. Den höjningen träder i kraft från och med nästa års avgift som betalas i slutet av året.