Kallelse till årsstämma 22 mars

Härmed kallas förbundets medlemmar till årsmöte i Svensk Kung fu & Wushuförbundet

Datum: Lördagen den 22 mars 2014
Plats: World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid: 10.00 – 12.00

Fullmaktsgranskning sker mellan 09.45 – 10.00

Valberedning består av
Mathias Lindh, ordf, mattias.lindh@umeva.se
Peter Breijcha, peter_brejcha@hotmail.com
Elias Palma, elias_palma@hotmail.com

Uppgifter om nuvarande styrelse finner ni här.