Omorganisation i landslaget

För allas information:

Yvonne Lin kommer inte att fortsätta som landslagschef. Så mycket som vi uppskattar det hårda och goda arbete hon lagt ner under två års tid, har vi nu kommit till den punkten att styrelsen och landslagschefen inte har samma uppfattning om hur verksamheten ska utformas. Att ha olika uppfattningar är naturligt i alla sammanhang, och en del av tillvaron, och därför inte märkvärdigt i sig. Däremot fungerar det inte som grund för fortsatt samarbete. Jag beklagar dock personligen att vi inte kunnat hitta en lösning på problemet.

Yvonne har i allt väsentligt skött sitt uppdrag på ett föredömligt sätt. Hon har tillfört en bra struktur i tänket kring planeringen för landslaget, strukturerat kriterierna för att bli uttagen till landslaget, bidragit till planeringen av tävlingscykeln och i största allmänhet visat ett stort engagemang och intresse. Jag vill därför tacka Yvonne varmt för den tid som varit och önskar henne lycka till i fortsättningen,

Peder Finnsiö, ordförande.