Information om landslagsorganisationen

På styrelsemötet den 9 mars, som hölls på SB&Ks kansli, deltog ordinarie styrelsen och suppleant Gunnar Malm. Adjungerade från landslagsorganisationen var Yvonne Lin och Romain Schwab, samt Kevin Arroyo.
På mötet gick vi igenom den senaste tiden olika uppfattningar kring styrelsens beslut och landslagsorganisationen, och alla fick komma till tals.
Det beslutades att Yvonne Lin kvarstår som landslagschef fram till årsmötet, varefter en ny landslagsorganisation ska utses av styrelsen.
Nuvarande coacher i taolu är Romain Schwab och Nicklas Sigurdh.
Nuvarande coacher i sanshou är Anders Persson och Gunnar Malm.
Efter styrelsens beslut om LO kommer landslaget att tas ut måndagen 24 mars. Sista datum för anmälan till EM är den första april.

Styrelsen
gm ordförande Peder Finnsiö