Aktuellt

Glöm inte att betala medlemsavgift senast 31/1 2015

feedforward_square

För att få rösträtt under årsmötet som kommer att hållas den 28 mars måste din förening ha betalt sin medlemsavgift till Svenska Kung Fu & Wushuförbundet. Man räknar själv ihop summan baserat på hur många medlemmar man har. Summan är 90 kr/person vilket innehåller medlemsavgift 69 kr och försäkring 21 kr. Avgiften ska betalas till Svenska Budo & Kampsportförbundet.

Föreningen måste även skicka in sitt senaste årsmötesprotokoll eller konstituerande protokoll för nya föreningar. Maila Årsmötesprotokollet till kanslist@budo.se

DEADLINE 31/1