Aktuellt

Idrottslyftet – ansök senast den 18 februari

money chase

Idrottslyftet

Ni ansöker om Idrottslyft ifrån SB&K via er IdrottOnlinesida senast den 18 februari 2015. För att ansöka om Idrottslyftet 2015 ska ni välja period Idrottslyftet 2015. Besked ges före mars månads utgång.

Idrottslyftets övergripande syfte formuleras på följande sätt:

 ”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

Idrottslyftet ska utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7 – 25 år.

SB&K vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar, för att så många som möjligt ska fortsätta i föreningsverksamheten så länge som möjligt.

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget.

SB&K ser mer än gärna satsningar där föreningar samverkar med varandra. Detta kan gälla er anläggning, utbildningar, tävlingar, läger eller utrustning. SB&K är öppna för alla olika typer av samverkan. Era chanser till att få beviljade medel ifrån SB&Ks Idrottslyft ökar om ni samverkar med annan förening. Detta gäller i synnerhet Innovativa projekt.

Observera att det även finns Idrottslyft att ansköka om hos SISU Idrottsutbildarna och hos Distriktsidrottsförbunden (DF). Hos SISU och DF gäller andra ansökningstider än hos SB&K.

DF administrerar ett särskilt bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer.

Även distriktsförbunden i SISU, idrottsrörelsens utbildningsorganisation, har vissa bidragsmedel ämnade för ledarförsörjning inom föreningarna samt föreningsutveckling. Föreningen bör kontakta det lokala SISU-distriktet för att få information om dessa bidrag.

Mer information kan ni hitta på Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida.