Aktuellt

Valberedningen tar emot nomineringar

Nu är det dags för alla medlemmar i förbundet att nominera kandidater till styrelsen inför nästa verksamhetsår. Mejla era förslag till valberedningen genom peter_brejcha@hotmail.com. Två ordinarie ledamöter har slutat under verksamhetsåret, så nya namn tas emot med tacksamhet.

Med vänlig hälsning
Valberedningen genom Peter Brejcha