Aktuellt

Valberedningens förslag

Valberedningen får härmed komma med följande förslag till styrelse nästa mandatperiod 

Yvonne Lin, ordförande

Luciano Macri, ledamot

Romain Schwab, ledamot

Rebwar Arif, ledamot

Viktor Nordgren, ledamot

Daniel Radmyr, ledamot

Li Min Hua, suppleant

Christoffer Ratcovich, suppleant

Förslag till valberedning nästa mandatperiod

Elias Palma, ordförande

Kim de Klonia, ledamot

Mattias Lindh, ledamot