Aktuellt

Maj 2015

  • Vi har beviljat en Cup-tävling i Eskilstuna 22 Augusti
  • Vi har fastslagit datum för grund, påbyggnad och examination för domare (https://svenskwushu.se/domarutbildningar)
  • Vi har upprättat en nationellt domarregister
  • Vi arbetar på kriterier för domarlicensens giltighet
  • Vi har tillsatt Landslagets alla funktioner för kommande år
  • Vi arbetar på träningsuppläggen för landslagen VM 2015 i november i år
  • Traditionella utskottet arbetar med utvecklingen av verksamheten
  • Ordförande åker till EWUF för att diskutera läger och tränarutbyte samt delta i kongressen och bevaka 1a EM i Wing Tsun
  •  VI arbetar på innehållet i vår första TRÄNARTRÄFF Lördagen den 13/6 2015.
  • Vi sammanställer svaren från landslagsdeltagarna och efterlyser deras hemtränaradresser