Aktuellt

Utbilda dig till nationell domare

sanda kast

För att kunna hålla tävlingar med bra kvalitet är det viktigt att det finns utbildade domare för både Taolu och Sanshou/Sanda. Förbundet har tagit fram en utbildningstrappa från distriktsnivå till nationell och internationell nivå. Behöriga domare listas i ett nationellt domarregister. Vårt förbund är medlem i det europeiska förbundet EWUF och det internationella IWUF som arrangerar och ansvarar för domarutbildningar och examinationer både i Kina och Europa.  Alla internationella utbildningar sker via vårt förbund. Vid avklarade examinationer erhålls alltid diplom och licens. Varför inte ta steget till en ny karriär nu? 

Sedan 2014 antogs nya riktlinjer som i korthet innebar en utvecklingsstrategi för ett utökat samarbete mellan tränare och domare. För båda dessa grupper är förståelsen för tävlingsreglerna av största betydelse. Inte minst gäller det att det finns en objektiv samsyn i tolkningen av de tävlingsregler som är gällande för respektive tävling.

En domarutbildning börjar med grundutbildning och praktik som vid avklarad kurs ger behörighet att döma på distriktsnivå. Efter ytterligare påbyggnad erhålls vid avklarad examination en nationell domarlicens. Man ingår och listas då i vårt nationella domarregister.

Via förbundet kan man därefter utbilda sig vidare till domare på Europa respektive Internationell nivå. Förbundet har idag domare på både Europa- och Internationell nivå i Sanshou/Sanda och Taolu. Förbundsstyrelsen utser tillsammans med sina kommittéer de domare som medföljer på olika internationella tävlingar och/eller utbildningar.

Den som aspirerar på en domarkarriär är välkommen att söka genom anmälan av intresse till info@svenskwushu.se. Berätta gärna kort om dig själv, dina erfarenheter, både som tränande och eventuella erfarenheter som domare i andra idrottsgrenar.

Kommande domarutbildningar Sanda-Sanshou

  • Grundutbildning Sanda/Sanshou 20 augusti 2015
  • Påbyggnadsutbildning Sanda/Sanshou 21 augusti 2015
  • Examination nationell domarlicens Sanda/Sanshou 22 augusti 2015
  • För vidare utbildning på Europanivå (kan endast sökas via förbundet) se nedan.

Kostnad   500 kr / kurs / deltagare för medlemmar i förbundet (900 kr/person för övriga).

Anmälan info@svenskwushu.se – mejla in dina personuppgifter, bakgrund och meriter samt motivering till att gå utbildningen. Kursplan och schema erhålles efter du antagits men kurserna går mellan 09-17 de aktuella dagarna.

EM 2014 9 maj 053

 HOW TO BECOME AN EWUF JUDGE?

In order to assure high competition standards in Europe, the EWUF and its Technical Committee are constantly working on the betterment of wushu judges work. To achieve this, a special commission was created inside the TC. The president of this Commission is one of the best World wushu judges, a 6 Duan holder, IWUF and EWUF «A» degree judge Stewart BECKETT.

The next step is to pass a Duan examination to prove your understanding of wushu techniques. After passing the exam (it can be either taolu or sanda), you shall be registered as a Duan degree holder and allowed to work as trainee or assistant judge during an official EWUF competition. After the evaluation of your work, you shall be awarded a «C» degree EWUF judge title.

After 2 years you can apply to become a «B» degree judge. To do this you should pass your 2d degree Duan examination.

An «A» degree is awarded to judges having at least a 3d Duan degree and have worked as «B» degree judge for at least 3 years.

Only «A» degree judges can be appointed to work as head judges and chief judges during EWUF official events.

A Head judge is a judge which is responsible for overall competition management.

A Chief judge is a judge which is responsible for managing the ongoing event (i. e. taolu event or sanda event).