Barn & Ungdomssatsning

Barn- och ungdomssatsning

kung-fu-_barnStyrelsen för Svenska Kung Fu & Wushu förbundet har under en längre tid sett ett lågt deltagande av barn och ungdomar som tävlar på nationella tävlingar. Det finns därför en stor risk för en sjunkande tillväxt i seniorklasserna och till följd en sjunkande standard på de tävlande. Styrelsen har då tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram och realisera en plan för att öka antalet tävlande i barn och ungdomsklasserna.

Arbetet kommer att pågå under Q3-2016 till Q3-2017. Under arbetets gång kommer gruppen att kontinuerligt rapportera till styrelsen.

Vi ber klubbar med barn och ungdomar inkomma med förslag till info@svenskwushu.se