Valberedningen informerar

Dessa fem styrelseledamöter ställer upp för omval:
– Yvonne Lin (nuv. ordförande)
– Luciano Macri (nuv. vice-ordförande)
– Brusc Dallaho (nuv. kassör)
– Viktor Nordgren (nuv. sekreterare)
– Li Min Hua (nuv. suppleant)

Mathias Sandström (ledamot), Kim Killgren de Klonia (ledamot) och Ebba Lexmark (suppleant) kommer inte att ställa upp för omval.

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och 2 suppleanter. Mejla peter_brejcha@hotmail.com om du känner till någon som kan och vill samarbeta i styrelsen för Svenska KungFu & WushuFörbundet för att fortsätta utveckla vår kampkonst/idrott.

Styrelsemötena kan närvaras via Skype samt att reseräkning kan beviljas, distans bör inte vara en begränsande faktor.
Välkommen med dina förslag och gärna med en liten text som berättar vad och hur personen kan bidra till förbundets och Kung-Fu/Wushu:s utveckling!