Wushuåret som gått och 2019

Sweden Kung fu & Wushu

2018 blev ett bra år för Svensk Kung fu & Wushu!
Förbundet har under 2018 genomfört en rad aktiviteter: nationella och internationella tävlingar, öppna riksläger i sanda och taolu, framgångsrikt deltagande i EM i Moskva med flera medaljer i traditionella grenar. Vi har uppdaterat och moderniserat reglerna i sanda och genomfört flera domarutbildningar i både taolu och sanda. Ett nytt digitalt tävlingssystem har också utvecklats både för sanda och taolu som alla medlemmar kan använda. Vi har även valt att satsa på en helt ny gren, Tuishou/Pushing hands, som även kommer vara med i SM.

Nordic Open Wushu Championships 2018

Med Nordiska öppna mästerskapen i Wushu har vi också visat att vi i Sverige framgångsrikt kan arrangera en stor internationell tävling, med över 200 deltagare från 20 länder. Vi planerar för en uppföljning under 2019 – mer info kommer!
Wesing sponsrade tävlingen, och nu har förbundet en helt ny godkänd tävlingsutrustning i form av en 16 x 10 m tävlingsmatta i taolu, en 8 x 8 m tävlingsmatta speciellt för sanda, samt nya tävlingsskydd med handskar, hjälmar, ben- och kroppsskydd för sanda. Allt detta kan lånas kostnadsfritt för förbundets medlemmar, för tävlingar och träningsläger.

Svenska landslaget i taolu (traditionella grenar) m fl på European Wushu Championships 2018

Målsättning under 2019
Förbundet kommer vidare att satsa på den nationella verksamheten genom att bland annat:
– ha uppdaterade regelverk inom alla relevanta tävlingsgrenar
– genomföra fler domarutbildningar
– skapa vidare förutsättningar för att arrangera tävlingar
– hålla öppna träningsläger där både senaste regler och tekniker gås igenom
– ta ut landslag inför VM.

Riksläger i Sanda 2018
Riksläger i sanda 2018

Kvalificering till tävling i landslaget
För uttagningen till tävling för landslaget ligger i första hand tävlingsmeriter till grund, där placering i SM väger tyngst. Till detta kommer andra faktorer, som bland annat övriga meriter i tävlingar, motivation och vilja att tävla i wushu, och deltagande i träningsläger. De öppna riksläger som förbundet organiserar fungerar också som landslagsträningar och är alltså meriterande. 
I slutändan görs en helhetsbedömning av respektive landslagscoach, där en möjlig placering i internationella tävlingar är avgörande för om personen ska få representera Sverige i internationella mästerskap. 
Uttagning sker alltså i två steg, där första steget är att de grundläggande förutsättningarna ska vara uppfyllda, och det andra är en bedömning av möjliga resultat. 
Förutom en direkt kvalificering enligt ovan, som ger ekonomiskt stöd, finns även möjlighet att tävla för landslaget genom egen finansiering, efter godkännande från landslagsledningen. Där måste dock alltid det första steget med de grundläggande villkoren vara uppfyllda.


Detta händer under 2019

Nationellt
31 januari – inrapportering av medlemmar och betalning av avgift
2 februari – Riksläger i Sanda, SATS SoFo Stockholm
2 mars – Svenska Mästerskapen i Wushu, i Eriksdalshallen, Stockholm
23 mars – Årsmöte, kl 10 på Muchenbryggeriet, Stockholm.
maj – Riksläger i Taolu (datum & plats kommer senare)
6–8 december (preliminärt) – Nordic Open Wushu Championships, Älvsjömässan, Stockholm

Internationellt
8th World Kung Fu Championships (även kallat traditionella VM) 16–20 juni, Emeishan, Kina
15th World Wushu Championships – (VM i wushu) 19–23 oktober, Shanghai, Kina

Sist men inte minst: förbundet är sina medlemmar! Vi i styrelsen vill väldigt gärna ha dina åsikter! Nominera gärna ledamöter till stämman, och kom på årsmötet och tyck till. Som ett led i RFs strävan efter jämlika styrelser ser vi gärna förslag på kvinnliga ledamöter. Du kan också höra av dig till oss med andra idéer, om du vill arrangera tävlingar, träningsläger med mera. Det är ni som medlemmar som bestämmer vår framtid …!


Med vänliga hälsningar,
Peder Finnsiö, ordförande
Svenska Kung fu & Wushu Förbundet
www.swedenwushu.se