Styrelse vald på stämman

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare
Zana Rahimi, kassör
Luciano Macri, ledamot
Viktor Nordgren, ledamot
Li Min Hua, ledamot
Anwar Dekhani, ledamot

SUPPLEANTER
Jakob Isaksson
Shauna Adams

VALBEREDNING
Mathias Sandström
Maria Fernell