Corona-pandemin

Vi rekommenderar våra medlemmar att följa myndigheternas råd gällande situationen med corona-smittan i samhället. Det är upp till varje klubb och individ att ta eget ansvar gällande träningar och den dagliga verksamheten.

Länkar till information från myndigheterna och idrottsrörelsen:

Krisinformation.se: Aktuell och bekräftad information om coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Riksidrottsförbundet: Coronaviruset och idrottsrörelsen:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

SB&K och coronavirus covid-19, nuläge och samlad information
https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/