Kallelse till digitalt årsmöte 8 juni

Sweden Wushu & Kung fu

Kallelse till digitalt årsmöte
Årsmöten som var planerade att genomföras i Stockholm den 21 mars ställdes in som ett led i att begränsa smittspridningen av coronaviruset.

Härmed kallas ni till digitalt årsmöte för Svenska Kung fu & Wushuförbundet måndag 8 juni kl. 19.00.
 
Fullmaktsgranskning sker digitalt  
Förening som vill delta på stämman behöver registrera ett ombud digitalt.
Viktigt att ange en korrekt mejladress till ombudet vid registrering så att instruktioner samt länk till mötet kommer fram.
Det kommer även vara möjligt att delta som åhörare på stämman (utan rösträtt), mer information om det kommer senare.

Registrering av ombud gör ni härsenast 18 maj!

Observera
Fullmaktsgranskningen pågår från 22 april till och med 18 maj.

Publikplats – öppnar 19 maj
Möjlighet att delta i mötet som publik är ordnad. Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt.

Länk till registrering av publikplats

Valberedningens förslag till styrelse
Två i sittande styrelse har avböjt omval. En suppleant-post är för närvarande vakant. Valberedningens förslag:

Peder Finnsiö, ordförande – omval
Ulrika Blom, sekreterare – omval
Shauna Adams, kassör – nyval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Mathias Sandström, ledamot – nyval
Anwar Dehkani, ledamot – omval
Li Min Hua-Terseaus, ledamot – omval
Suppleant – Mikael Pettersson – nyval
Suppleant 2 – vakant

Förslag mottages vidare fram till stämman. Nomineringar på styrelseledamöter skickas till valberedningens ordförande Mathias Sandström som nås på mathiassand77@gmail.com

Årsmöteshandlingar
Årsbokslut 2019 (pdf)
Verksamhetsberättelse år 2019 (pdf)
Verksamhetsplan 2020 (pdf)
Budget (pdf)
Röstlängd SB&K

__________________________________________________________________

Information om alla årsmöten inom SB&K samt länkar till årsmöteshandlingar finns här:  https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/