WKFE – nya Europeiska Wushuförbundet klart

Den 26 juni hölls den konstituerande kongressen för det nya Europeiska Wushuförbundet, som nu heter
Wushu Kung fu Federation of Europe – WKFE. Det var 39 länder representerade på stämman. Efter en mycket jämn omröstning valdes tillslut Patrick van Campenhout till ny ordförande med minsta möjliga marginal.
Ytterligare 14 st i styrelsen (board of directors) valdes, varav jag, som även valdes till kassör(Treasurer).

Riksläger Wushu 13-14 maj

Förbundets stora tvådagarsläger är öppet för alla förbundets medlemmar, och inriktat på tävling i flera olika grenar i taolu(traditionell, samtida, taiji), sanda och push hands.

För att delta ska det finnas en ambition av att tävla och sätta sig in i tävling med aktuella regelverk, men det är inget krav att ha tävlat tidigare. Lägret är meriterande för uttagning till landslaget, och obligatoriskt för landslagsmedlemmar.
Lägret är även till för klubbinstruktörer som vill utveckla sina kunskaper, eller bara delta i vår klubbledarträff med seminarium och umgås i största allmänhet!
Även domarutbildning anordnas under lägret i både sanda och taolu.