Vad händer just nu i förbundet?

–  Vi har under året jobbat fram en krisplan, ett dokument som fungerar som ett stöd och samtidigt styr hur vi ska hantera ett läge då olyckan är framme. Förhoppningsvis är det här ett dokument vi aldrig ska behöva använda, men det känns plötsligt mer aktuellt när det nu bara månaden innan VM hördes om bombohot i Ankara.

–  Elitutvecklingsverktyg. På uppmaning från RF (Riksidrottsförbundet) måste alla idrotter anslutna till RF, SOK och Handikappidrottsförbundet ha en plan för hur man jobbar med eltisatsning. Ett nytt krav från RF för att få tillgång till elitstöd är att vi måste ha ett Elitutvecklingsverktyg. Under det senaste året har Ebba Lexmark (sammankallande) och landslagschoacherna Petter Sande och Anders Persson arbetat med att sätta grunden för verktyget genom att bland annat ta fram grenprofiler för Sanshou respektive Taolu. Det är en bit kvar innan vi helt integrerat verktyget i vår verksamhet men tack vare deras arbete är vi en bra bit på väg.

–  Ny landslagsorganisation. Vi har under åren sett behovet av en stabilare organisation för landslaget. En av de mer krävande rollerna är arbetet med att administrera och hålla samman laget. Fram till idag har det skötts av styrelsens representant, men då det kräver ett allt för stort engangemang för att hinna och orka med både det och övrigt styrelsearbete lyfter vi nu ut det och skapar en post som landslagschef. Till sin hjälp ska han/hon ha coacher och assisterande coacher som tar hand om utvecklingen av atleterna i respektive gren.

Landslaget är ett angelägenhet för alla ni medlemmar i vårt förbund och för att vi verkligen ska kunna jobba ihop oss med utvecklingen kommer vi att kalla till en dag då vi ska få presentera elitutvecklingsverktyget och höra allas tankar om hur vi ska gå vidare. Ett datum och en inbjudan kommer lite längre fram.

–  Arrangörshandbok. Vi släpper nu första upplagan av vår arrangörshandbok. Vad är det egentligen man ska göra som arrangör? Vad kan man få hjälp med? Vad krävs det? Frågorna inför att arrangera en tävling eller annat wushuevent kan vara många och här har vi nu samlat en del av all den information som vi tror kan vara till hjälp i arbetet.

Vi börjar äntligen se slutet på några långbänkar. Ett nödvändigt men långsamt arbete som verkligen behövs för att vi ska ha en stabil organisation att stå på när vi nu blickar framåt och kastar oss in i nya spännande projekt. Alla de dokument och verktyg vi arbetar fram är tänkt att vara levande. Dom ska utvärderas årligen och när något inte stämmer eller måste utvecklas så fortsätter vi naturligtvis göra det men nu börjar grunden vara lagd. Några spännande saker vi har framför oss är samarbete med ny sponsor, en fördjupad kontakt med Kinesiska Wushuförbundet som förhoppningsvis kommer leda till möjligheter för utbildningar för både coacher, domare och atleter både i Kina och här på hemmaplan.

För styrelsen

Mattias Lindh, ordförande