SM i Wushu

Tävlingen går i Eriksdalshallen, Stockholm fredagen den 18 maj 2012.

Entréavgift publik: 150 kr eller festivals-biljett.
Insläpp kl 10
Tävlingsavgift: 250 kr.

Sanshou
Schema

• Registrering 09:00 – 10:00
• Domargenomgång 11:00
• Tävlingsstart 11:30

Klasser

Herrar, Klass A – B
Damer, Klass A – B
Junior, 15-17 år, killar & tjejer
Ungdom, 12-14 år, pojkar & flickor

Krav för deltagande
Tävlingslicens är krav för juniorer & seniorer i Sanshou – läs mer här!

Tävlande i sanshou under 18 år måste inneha minst 2 års träningserfarenhet. Underskrift från tränare och målsman skall ligga till grund för deltagande i tävling sanktionerad av SB&K/ Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst.

I övrigt hänvisar vi till aktuella regler och reglemente, som finns här!

Mer information och anmälan finns på www.wushu-sm.se/

Kontaktinformation sanshou
Luciano Macri, luciano@kungfu.nu tel: 0705-65 35 88 Urban Tersen, urban.tersen@teliasonera.com Tel: 0706-88 77 61

Taolu

Schema
• Registrering 08:30 – 09:30
• Tävlingsstart 10:00

Aktuella regler
Kontaktinformation taolu Nicklas Sigurdh, nicklas.s@svenskwushu.se, tel: 076 105 14 21

OBS! Förlängd anmälningstid t o m 9 maj!

Anmäl er på www.wushu-sm.se. Anmälan och tävlingsavgiften (250 kr) är bindande och återfås endast mot uppvisande av läkarintyg.

*Domarinformation

Deltagande klubbar ombeds anmäla antal domare enligt de allmänna kraven:
A) Klubbar med 3-5 tävlande bistår med 1 domare
B) Klubbar med 6-9 tävlande bistår med 2 domare
C) Klubbar med 10< tävlande bistår med 3 domare

För klubbar som saknar behöriga domare är kravet att man deltar i domarutbildningen. Alternativt betala 500 kr/per domare enligt ovan.

Anmäl antal domare till nicklas.s@svenskwushu.se