Aktuellt

Ett lyckat möte om traditionella stilar

Möte traditionella stilar nov 2014Det utlysta mötet med syftet att diskutera utvecklingen av traditionella stilar blev både trivsamt och effektivt. Ett flertal stilar fanns representerade och det var uppenbart att det finns eldsjälar som borde komma mer till sin rätt i vårt förbund. Efter inledande ord från ordförande genomgicks resultatet av den enkät som gått ut. De önskemål som medlemmar uttryckt i enkäten togs upp och diskuterades i mindre grupper för att sedan sammanfattas.

gemensamma nämnareTvå huvudsakliga områden, Utbildning och Tävling diskuterades mer ingående. Gruppen var överens om att tävling inte alltid bör ligga i fokus även om det fanns klara önskemål om tränar- och domarutbildningar inom traditionella stilar. Särskilt med tanke på att både EWUF och IWUF satsar rejält på att utveckla tävlingar inom området. Det diskuterades även möjligheten att arrangera mindre lokala tävlingar med anpassade tävlingsregler för respektive stil. Men inte minst behöver informationen om dylika tävlingar förbättras.

framtidstankarInom ramen för utbildning visade det sig att intresset var stort för utbildningar inom träningslära, hälsa, motivations- och prestationspsykologi, idrottsskador, kost och etik. De här områdena ansågs neutrala så att tränare kan samlas utan att diskussioner utmynnar i detaljer om olika skillnader mellan stilarna. Även om det är intressant är likheterna betydligt fler och det som förenar vår verksamhet. Men Master Training är naturligtvis av intresse och det blev en del prat om Kung Fu Saturday, ett arrangemang som går i samma anda. Bra initiativ tyckte styrelse och medlemmar.

Till sist ställdes frågan om vilka i gruppen som var intresserade av att ingå i det utskott som ska tillsättas. Utskottet ska bestå av fem personer som har som första syfte att börja planera vad som behövs göras rent konkret för att komma igång med utvecklingen av traditionella stilars verksamhet. Styrelsen tar ett formellt beslut på vilka det blir nu på söndag. Om du känner att du gärna vill bidra, hör av dig till info@svenskwushu.se.

En fråga från styrelsen var huruvida klubbarna var medvetna om att förbundssidan kan användas för att marknadsföra olika lokala event. Svaret blev nej och vi vill därför förtydliga att information om klubbarna och vad som sker ute i landet är av allmänt intresse så kom igång och skriv. Mötet avrundades med konstaterandet att det inom förbundet finns många olika kompetenser som kan användas i utbildningssyfte. Däribland hittar vi dietister, topptränare, forskare, lärare med flera. Så nu tar vi nya tag för att börja förbereda vår första utbildningsträff.