Aktuellt

Utskott för traditionella stilar

Ett utskott har bildats som i korthet ska verka för utveckling av traditionella stilar inom vårt förbund. Efter inledande möte konstaterades att önskemål förelåg gällande fler utbildningar inom allmänna ämnen för såväl kunskapsbildning som för att öka samhörighet. Få idrotter har en bredd som wushu vilket är något vi ska värna om och även kunna ha vinning av i marknadsföringssyfte. Vi saknar fortfarande representation från Wing Tsun så kom gärna in med kandidatförslag.

Styrelsens förslag till medlemmar i utskottet är:

Elias Palma (Choy Lee Fut), Jacob Isaksson (Wudang), Mathias Sandström (Bajiquan), Viktor Norgren (Hung Gar), Hans Landeström (Tai Chi), Christoffer Ratcovich (Shaolin), Axel Hedström (Shaolin).

Till sist men inte minst, en riktigt god jul till alla wushuutövare som naturligtvis inte sover under ledigheten utan går upp i ottan för att träna!

Kung Fu Santa
Bring it on