Aktuellt

Bidrag för internationell utveckling med genusperspektiv

kim de kloniaDSC06969

Förbundet har tilldelats 15000 kr i bidrag för att utveckla verksamheten sett i ett genusperspektiv. Bidraget är öronmärkt till att ta fram en handlingsplan samt stärka kvinnors position i internationella organisationer. Styrelsen har utnämnt Kim Killgren De Klonia såsom kunnig inom genusperspektiv att med styrelsestöd arbeta med handlingsplanen. Styrelsen har tackat ja till en förfrågan från det europeiska wushuförbundet EWUF att låta ordförande Yvonne Lin ingå i en sub-kommitté som har ett första möte den 25 januari i år. Kostnaden bärs däremot av EWUF vid detta tillfälle.