MÄSTARE OCH MÄSTERSKAP – och hur förbundsverksamhet fungerar


Stockholms SM medaljörerVi har fått in frågor om huruvida vem som helst kan utlysa nationella eller internationella mästerskap och vi finner det därför på sin plats att klargöra vad som gäller.

Rätten att utlysa Svenska Mästerskap har förbund som tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

För att utlysa svenska mästerskap i kinesiska kampsporter äger vårt förbund Svenska Kung Fu & Wushuförbundet rättigheterna för exempelvis Taolu & Sanda med flera kinesiska kampsporter.

medalj till sthlms SM medaljörerDen som blir svensk mästare registreras officiellt och olika distrikt i landet firar detta på olika sätt.

I Stockholm hålls en särskild cermoni varje år i Stadshuset för att hedra alla nya svenska mästare som även tilldelas ett specifikt SM tecken.

sanda ewufNär det gäller rättigheter till EM och VM titlar, ägs dessa av de förbund som till hör det internationella idrottsförbundet Sport Accord. Inom vår verksamhet är det EWUF och IWUF som innehar rättigheten att kora europeiska mästare respektive världsmästare.

Tävlande som vunnit SM kan skickas som representant för Sverige till EM och VM. Detta kan endast ske via vårt förbund eftersom vi är officiella medlemmar i EWUF och IWUF. Om wushu lyckas med bedriften att bli en ny OS gren kommer vi att representera Sverige.

taiji iwufFör EM och VM kan endast utses de som inte deltager i konkurrerande verksamhet (detta gäller Sanshou/sanda och Taolu och inte andra icke-kinesiska kampsporter). Den här begränsningen som det europeiska och internationella wushuförbunden infört gäller även tränare, domare och arrangörer.

Så till förbundsverksamhet – Riksidrottsförbundets medlemmar är olika specialförbund såsom judoförbundet, gymnastikförbundet, flygsportförbundet, friidrottsförbundet med många fler. Vissa förbund såsom flygsportförbundet och svenska budo & kampsportsförbundet har underordnade grenförbund. Exempelvis är ballongflyg och skärmflyg så kallade grenförbund under flygsportförbundet i likhet med att vi SKWF är underförbund till Svenska Budo & Kampsportförbundet.

Underförbundens medlemmar är de olika föreningarna. Föreningar sköts av en styrelse som tillsätts vid årsmötet som representeras av föreningens medlemmar. I många föreningar finns eldsjälar som är en väsentlig anledning till att många föreningar når framgång,  men det är viktigt att komma ihåg att idrottsrörelsens bidrag är skattefinansierade och att verksamheternas eventuella överskott ska tillfalla föreningen och inte privata näringsidkare.

Privata tävlingar och ekonomiska föreningar kan förekomma men dessa äger inte rätt till mästerskapstitlar varken nationellt eller internationellt. För Sanshou/sanda och Taolu – som är vårat förbunds och tillika EWUF och IWUF:s tävlingsgrenar, kan endast medlemmar i våra föreningar delta och koras. Nationella mästerskap som inte äger SM status kallas riksmästerskap (RM) och på internationell nivå tituleras europeiska respektive internationella tävlingar tituleras såsom inofficiella mästerskap.