Vad händer i förbundet?

taolu 1Det är dags för lite uppdatering om vad som pågår och inte minst vad som händer framöver. I korta drag har vi detta framför oss:

  • Domarutbildning steg 1 21/8
  • Eskilstuna Cuptävling Sanshou & Taolu den 22/8
  • Landslagsläger den 23/8
  • Internationella mästerskap Sanda Iran 17/9
  • Landslagsläger 20/9
  • Baltisk tävling Sanda & Taolu i Riga 1/10
  • Landslagsläger 18/10
  • VM Sanda & Taolu i Jakarta 11/11
  • Sanda och Taolu workshop nov/dec (internationella tränare)
  • Internationellt mästerskap Sanda Sthlm feb 2016 

Lite om bakgrunds- och framtidsarbete:

IWUFORGANISATION – EWUF/IWUF har meddelat Svenska Wushuförbundet att svenska medlemmar bryter mot internationella regler och efterlyser sanktioner för domare, tränare, tävlande och de med ledande positioner som stödjer konkurrerande verksamhet. Ordförande diskuterar detta med EWUF delegater i Frankrike kommande helg.

 

AG ben-nedtagningTÄVLINGSVERKSAMHET – tidigare styrelse ”glömde” förnya tillstånd för tävlingar. Styrelsen har nu tillsett att vi åter har tillstånd för Sanda. Vi arbetar även med att kartlägga varför Sverige valt att kalla sin tävlingsverksamhet för flera olika namn med tanke på att det internationellt är Qinda, Sanda och Taolu. Nya riktlinjer för arrangörer arbetas fram och framför allt ska privata tävlingar och utvecklandet av dessa ske på förbundets och medlemmarnas bekostnad. Elitsatsning stärks på flera olika områden. Kravprofil med testbatteri är i stort sätt klart, tränings/tävlingscykler fastställda och uttagningskriterier till landslag är klart. Uttagningskriterier till A-trupp och B-trupp samt tävlingar pågår och beräknas vara klart under hösten.

 

sanda kastDOMARENya domarutbildningar som överensstämmer med internationella regler arbetas fram som är godkända och sanktionerade av EWUF. En ny steg 1 utbildning startar i augusti. Samverkan mellan domare och tränare i gemensamma landslagsträffar har påbörjats (inte en dag för tidigt) och kommer att prioriteras.

 

 

 

info hemmatränareTRÄNARE – Någon fd ledamot menade att ”utbildning behövs inte”. Det var en ovanlig åsikt. Förbundstyrelsens uppfattning är att mer kunskap är både nödvändigt och uppskattat av tränare. Såväl de tränare som arbetar med eller utan tävlingsverksamhet har varit positivt inställda till mer utbildning. Vid landslagsträffar är tränare med eftersom de är de som gör merparten av arbetet och det är en glädje att se att tränare kommer för att samverka med landslagsledningen. Några ytterligare områden som vi nu arbetar fram utbildning för är inom träningslära, idrottspsykologi, nutrition och träningsskadeområdet. Det här är områden som förenar oavsett vilken stil man tränar.

Traditionellt möte 2014TRADITIONELLA STILAR – wushu är mer än bara spark och slag. Kast – är väsentligt inom tävling men det är viktigt att komma ihåg att all grundteknik vässas genom traditionell wushuträning. Oavsett vilken stil det gäller är det grundläggande nötandet vad som behövs både för att utveckla sig inom konstarten eller satsa på tävlingsverksamhet. Det nybildade traditionella utskottet kommer att anordna ett seminarium med våra inhemska kinesiska experttränare i ett första steg. När grunden är lagd kommer internationella gäster att bjudas in. Våra likheter mellan stilarna är fler än våra olikheter och för att växa behöver vi jobba tillsammans.

taolu youthUNGDOMSVERKSAMHET – är basen för tillväxt. Här krävs ett omfattande arbete och vi behöver mer resurser i form av personer som vill verka för en bredare bas.

KOMMUNIKATION – här behöver vi en eldsjäl eller flera som vill skriva om sin klubb eller skicka länkar till oss som vi kan dela med oss av.

GÖR VI NÅGOT?  Vi har flera nya klubbar, fler klubbar representerade i landslaget och fler klubbar som vill arrangera tävlingar. Objektivitet och demokrati innebär att fler talanger (oavsett klubbtillhörighet) får möjlighet att komma med i landslaget och åka på tävlingar. Fler klubbar kan visa upp sig och dra till sig nya medlemmar när de arrangerar tävlingar och inte minst får fler tränare ett ord med i leken. Att sitta i styrelsen handlar inte om att ”ta makten och tjäna egna syften”. Man är vald av medlemmarna och det är deras önskemål man är där för att tillfredsställa.

DSC08796EKONOMI – Aldrig någonsin har förbundets ekonomi varit så bra som nu. Vi har snålat på administrativa kostnader och lagt pengarna på verksamhetsutveckling. Tävlingar, arrangörsbidrag och utbildningsstöd är några områden vi satsar på. Vi har även fått ekonomiska bidrag för att få fler kvinnor i internationella styrelser. En representant i EWUF blev resultatet av detta.

 

ÖNSKEMÅL – den som är missnöjd med något bör framföra det och då gärna med konstruktiva förslag. Korridorskvaller har vi inte tid med men vi uppskattar mycket alla ni som varit stödjande och kommit med mycket bra idéer. Mer sånt och mindre pajkastning.

Vi syns i Eskilstuna – kom gärna fram och presentera er för oss om ni vill veta mer.