Valberedningens förslag inför årsmötet 2017

På grund av ett fåtal och sent inkomna nomineringar är det först nu som valberedningen kan presentera sitt förslag för kommande verksamhetsår.

Valberedningens förslag:

Yvonne Lin
Luciano Macri
Brusc Dallaho
Victor Viktor Nordgren
Jakob Isaksson
Li Min Hua

Anwar Dekhani
Tommy Lin

/Valberedningen