Verksamhetsberättelse 2016

Ny_Logga_3 kopiera

 

Verksamhetsberättelse 2016

SAMMANFATTNING

sanda EM 2016Utmärkande för verksamhetsåret 2016 har varit de fantastiska internationella tävlingsframgångarna. Tjugotvå medaljer i internationella tävlingar, varav tio under Europamästerskapen ledde till att Sverige blev bästa nation i Europa efter Ryssland. Arbetet med att utveckla förbundets nationella tävlingsverksamhet har lönat sig. Nu läggs fokus på nationella tränare och arrangörer.

Förbundets satsning på icke-tävlande traditionell verksamhet har genom relationsbyggande och inte minst Kung Fu Saturday blivit en uppskattad aktivitet och framgång.

kung-fu-_barnNya satsningar på Barn- och ungdomsverksamhet för att bygga nästa generation har inletts liksom breddande av verksamhet med en omfattande satsning på WingChun för såväl tävling som traditionell träningsverksamhet.

På det internationella planet har förbundets ordförande Yvonne Lin, såsom första kvinna någonsin,  valts in i det European Wushu Kungfu Federation (EWUF) styrelse.

Slutligen, en god kontroll och ordning på ekonomin borgar för ett riktigt bra kommande år med fler viktiga satsningar för barn & ungdom, traditionell träning och tävlingsverksamhet.

STYRELSEN

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio styrelsemöten utöver årsmöte och arbetsmöten. Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande                                  Yvonne Lin

Vice ordförande                           Luciano Macri

Kassör                                        Brusc Dallaho

Ledamot                                      Kim Killgren De Klonia

Ledamot                                      Viktor Nordgren

Ledamot                                      Mathias Sandström

Suppleant                                    Li Min Hua

Suppleant                                    Ebba Lexmark

Ansvariga:

Traditionella utskottet             Jakob Isaksson

Landslagsorganisationen        Anatoli Grigorenko

Tekniska kommittén                Peter Brejcha

Barn & Ungdom                       Nicklas Sigurdh

Under året har Kim Killgren De Klonia avsagt sig uppdraget och hennes uppdrag övertagits av andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, haft 2 arbetsmöten och i övrigt genomfört förbundsrelaterat arbete i samband med läger och tävlingar.

Traditionella utskottet har medverkat vid styrelsesammanträden men utöver detta haft ett eget möte samt arbetsmöten i samband med Kung Fu Saturday. Tekniska kommittén har haft representation under styrelsesammanträden och utöver detta haft ett eget möte samt ett flertal arbetsmöten i samband med landslagsläger och tävlingar.

VISION & MÅL

DSC08772Årets verksamhet har präglats av förbundets övergripande mål och vision. Motionsverksamheten har varit i fokus och personliga kontakter tagits för att bygga grund för att även de som inte tävlar ska ha glädje och nytta av förbundet. Workshops öppen för alla stilar med en positiv och inkluderande anda har varit det viktigaste bidraget till samarbete mellan olika stilar utöver personliga kontakter.

Målgrupp 

Svenska Kung Fu & Wushuförbundets verksamhet omfattar både motion och elit.

Värdegrund

Inspirerande och inkluderande ideellt arbete

Mål  

Verka för ett samarbete stilar, motion och elit emellan

TEKNISKA KOMMITTÈN

Den tekniska kommittén har letts av Peter Brejcha. Uppsatta mål för TK har varit:

 • Uppdatera och anpassa reglementen till internationell standard.
 • Genomföra minimum två domarutbildningar
 • Utbilda minimum en ny internationell domare i Taolu

Domarutbildning

I avvaktan på EWUF:s domarmanual har TK inte slutfört den påbörjade uppdateringen av domarmanual. Arbetet kommer därmed att genomföras under 2017. Föregående års domarutbildningar gav ett domartillskott som visade sig vara tillräckligt för den tävlingsverksamhet som nu finns.

domarutb 2Sanda Internationell domarfortbildning för Anwar Dekhani har genomförts under EM i Moskva samt World Cup i Kina. Under EM genomgick han ytterligare två dagars utbildning för poängdomare. Under World Cup erbjöds han uppgradering och ytterligare utbildning till plattformsdomare.

Taolu Li Min Hua har i samband med EM i Moskva fortutbildats inom Taijiquan, Xingyquan och Baguazhang. Li Min Hua var även med som internationell Taoludomare vid EM i Moskva.

Traditionella Ingen domare har ännu utbildats internationellt.

 

UTBILDNING

Planering av övergripande utveckling av utbildningsverksamhet har letts av styrelsen och ordförande i de olika utskotten. Målen för 2016 var:

 • Färdigställa ramverk grundutbildning för tränare
 • Utveckla ramar för barn- och ungdomssatsning
 • Genomföra utbildning anti doping samt mat & träningsmissbruk
 • Förmedla förenklad forskning & rön

Tränarutbildning 

tränare o Elin VM 2015Behovet för tränarutbildning har efterfrågats från föreningarna och bedöms vara mycket stort. Framför allt gäller det kompletterande ämnen utanför ramen av teknik och stilspecifik utbildning. En utbildningsplan för tränare har utformats av landslagscoach Anatoli Grigorenko med start april 2017. I denna ingår doping och missbruk.

Förmedling av forskningsbaserad information har gjorts via förbundets facebook sida om än inte i en strukturerad och regelbunden omfattning.

 

Barn & Ungdomsverksamhet Ramverk för Barn & Ungdomssatsning har utarbetats av Nicklas Sigurdh och fastställts av styrelsen. En första workshop är planerad till februari 2017 i samband med Rikslägret på Bosön. Nicklas Sigurdh och Romain Schwab ansvarar för genomförandet.

 

LANDSLAGSORGANISATIONEN

Landslagsorganisationen har letts av landslagscoach Anatoli Grigorenko tillsammans med landslagstränare Kevin Arroyo (Sanda), Mathias Sandström och Jakob Isaksson (Taolu) samt landslagschef Ebba Lexmark. Verksamhetsmål har varit:

 • Selektera 2016 års landslag samt föreslå landslagstränare
 • Genomföra minimum sex landslagsträffar under 2016
 • Genomföra ett riksläger i Taolu och min två workshops
 • Välja lämpliga internationella tävlingar för landslagsdeltagare
 • Fystester Bosön för barn/ungdom under utveckling
 • Fortsätta arbetet med testbatteri och kravprofiler elit

VM träningSelektion för internationella tävlingar och vilka som får representera Sverige har genomförts inom Sanda, Taolu och Traditionella. Modifieringar och förtydligande av hur uttagning till landslag samt uttagning till tävlingar sker har genomförts under hösten. SM vinst (i kategorier med ett minimiantal tävlande), engagemang landslagträffar och potential till placering över en given nivå är de väsentligaste.

Sanda Landslagsorganisationen har under året haft fler Sanda landslagsträffar under våren inför EM än under hösten då ett flertal tävlande även tävlar inom andra kampsporter. Detta har påverkat träningsplaneringen. Planerade fystester på Bosön för barn/ungdomar under utveckling har flyttats fram till 2017 mot bakgrund av att det inte funnits tillräckligt stort underlag.

wushu_daria_tarasova_by_lulapolloTaolu har genomfört ett Riksläger med internationella tränare. Lägret var mycket uppskattat av såväl tränare som deltagare. Tre deltagare representerade Sverige under EM. Workshops utöver rikslägret har inte genomförts på grund av ett otillräckligt underlag av tävlande och tränare. Till ny landslagstränare för Taolu har utsetts sifu Wang Ge.

Traditionella landslaget är under upparbetning. Under 2016 deltog fem deltagare i EM i Moskva och breddning av landslaget kommer att ske efter sedvanlig uttagningsprocedur i samband med SM.

wing tsun EMWingChun

Styrelse och landslagsledning har satt full fart inför den nya satsningen på WingChun inom EWUF och IWUF. Landslagsorganisationen satsar på kommande EM och VM. Rekrytering av klubbar och landslagstränare pågår och en första domarutbildning och träningsläger kommer att hållas i februari 2017.

TÄVLINGSVERKSAMHET

Tävlingsverksamheten har två komponenter vilka är arrangerande och tävlande. Mål för året har varit:

 • Uppdatera arrangörsmanual
 • Genomföra två cup-tävlingar
 • Delta i två internationella tävlingar samt EM

Nose SM 2016Sedvanligt SM med stort deltagande genomfördes i Eskilstuna av föreningen Nova MMA. Det var tydligt att både tävlande, domare och arrangemanget utvecklas för varje år. I övrigt har plan för regionala cuptävlingar och tillika regionala representanter har utformats. Selektion av dessa har påbörjats.

Ordförande har varit kontaktskapande och vice ordförande har ansvarat för information och stöd för arrangörer och uppdatering av manual. Dessvärre kunde inte höstens Väst Cup genomföras på grund av akut uppkomna lokalproblem.

Landslagsträning Sanda har utvecklat de tränande genom att ständigt ha domare med på träningslägren. Detta har givit resultat. Traditionella tävlande har gjort fantastiska framsteg och då inte minst tack vare förbundets mycket regelbundna läger och internationella tränare på Kung Fu Saturday.

ETT FANTASTISK TÄVLINGSÅR FÖR SVERIGE

jonathan-nirmark-baltic-2016Aldrig någonsin har Sverige haft de internationella framgångar som under 2016. Jonathan Nirmark från Wushu Stockholm IF vann två guld och två silver i Oslo Wushu Open.

Han gjorde för övrigt en mycket bra debut under EM i Moskva. Jakob Isaksson och Viktor Nordgren deltog i Baltic Open där de kammade hem två guld och två silver. Plus ett guld och tre silver i Latvian Open.

EM 2016 Moskva

elin em 2016Sverige tog inte mindre än tre guld i Sanda och blev därmed nästa bästa nation i Sanda. Elin Öberg (-56kg), Robin Larsson (-90kg) och Domingos Kiesse (+90kg) stod för insatsen under coachning av Anatoli Grigorenko. Samtliga gjorde framstående insatser då de mötte Ryssland i finalerna, vilket är den en utav det bästa nationerna i världen.

Taolu hade tre deltagare som dessvärre inte lyckades placera sig denna gång.

Traditionella laget EMTraditionella Taiji & Neija EM debuten var över förväntan. Ett guld (Joakim Pettersson), Tre silver (Jakob Isakson och Ulrika Blom x2) och ytterligare två brons (Eva Saarinen) var ett fantastiskt resultat. Coach var Jakob Isaksson. Tyvärr gick de traditionella tävlingarna inte på samma dagar vilket hade varit önskvärt för att ytterligare stärka förbundets inkluderande och stilövergränsande inriktning.  Stort tack till alla coacher, domare och tävlande för en fantastisk insats och vårt i särklass bästa tävlingsår någonsin.    För första gången hade landslaget med sig en egen sjukgymnast som sponsrats av företaget Ylab. Under detta år samarbetade vi även med det Norska förbundet och tog hand om deras Sandautövare medan deras landslagscoach hjälpte Romain Schwab med våra Taoluutövare.

Oumbärlig insats från Ebba Lexmark som hanterat alla resor, visum och anmälningar under året.

TRADITIONELLA UTSKOTTET

Det traditionella utskottet har letts av Jakob Isaksson med hjälp av Viktor Nordgren och Mathias Sandström.

LuKung Fu Saturdays har varit en regelbunden och återkommande aktivitet för att främja icke-tävling och icke-stilbunden verksamhet. Träningarna har många prominenta tränare och är populärt.

Utskottet har även varit gränsöverlappande med den nya satsningen på tävlingar inom Neija och Taiji. Utöver detta satsar man på att utveckla push-hand vilket introducerades med framgång under Rikslägret 2016.

Administrativ spindel i nätet och vår medlemskontakt har varit Viktor Nordgren som har arbetat med målen:

 • Utveckla policy och dokument för ideellt arbete
 • Uppdatera medlemsregister
 • Förbättra betalningsvilja hos föreningar

Medlemsregister som haft en benägenhet att skilja sig mellan våra och SBKF:s register har nu åtgärdats. Några klubbar som inte fullföljt sina skyldigheter har uteslutits. Nya klubbar har valts in och det är glädjande att se att vi fått fler WingChun klubbar med tanke på vår satsning på deltagande i kommande EM.

INTERNATIONELLT ARBETE

EWUF årsmöte 2016

I samband med EM 2016 i Moskva genomfördes det Europeiska Kung Fu & Wushuförbundets årsmöte där ordförande och vice ordförande deltog. Vår ordförande Yvonne Lin valdes, som första kvinna någonsin, in i EWUF:s styrelse. Organisationsutveckling och utbildningsverksamhet och förbundets ligasatsning blir några av hennes arbetsområden.

I övrigt har Lin fortsatt sitt arbete inom IWUF med inriktning på hur man bättre kan marknadsföra sina verksamheter.  Under World Cup i Kina markerade ledningen att man ansåg att Sverige utvecklats på ett mycket tillfredsställande sätt de senaste åren.

 

Ett stort tack till alla som arbetat ideellt och målmedvetet för att värna om och utveckla vår Wushuverksamhet nationellt och internationellt! Låt oss göra år 2017 om ännu bättre.

Yvonne Lin

Ordförande

Wang Ge_svart bakgrund (002)

Kiesse Larsson Grigorenko