Kallelse till förbundsstämma 23 mars 2019

Sweden Kung fu & Wushu

Svenska Kung fu & Wushu förbundets årsstämma, även kallat årsmötet, kommer att hållas den 23 mars 2019.

Tid: kl 10.00
Fullmaktsgranskning kl 9.30-9.55
Fullmakt med påskrift i original krävs enligt SB&K
Plats: Munchenbryggeriet, Torkelknutsonsgatan 2, Södermalm Stockholm.


Valberedningens förslag till styrelse

Peder Finnsiö, ordförande   omval
Ulrika Blom, sekreterare      omval
Zana Rahimi, kassör              omval
Luciano Macri, ledamot        omval
Viktor Nordgren, ledamot     omval
Li Min Hua, ledamot               nyval
Anwar Dekhani, ledamot      nyval

SUPPLEANTER
Jakob Isaksson           nyval
Shauna Adams           nyval

Ordförande för valberedningen är Mathias Sandström
epost: mathiassand77@gmail.com 

Huvudförbundet SB&Ks stämma kommer att hållas på samma datum och plats kl 13.30. På kvällen kommer kampsportsgalan även att hållas här.

Årsmöteshandlingar

Övriga årsmöteshandlingar finns på budokampsport.se