Kallelse till Årsstämma 2020

Härmed är ni kallade till årsmöte i Svenska Kung fu & Wushuförbundet 2020

Datum & tid: Lördag 21 mars kl. 10:00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Hitta hit: wtc.se

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 21 februari, och skickas till info@svenskwushu.se.

Nomineringar på styrelseledamöter skickas till valberedningens ordförande Mathias Sandström som nås på mathiassand77@gmail.com

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga före mötet.
För rösträtt på stämman krävs i vanlig ordning att man fullgjort sina förpliktelser genom att betala in medlemsavgifter och rapporterat in medlemmar och statistik före den 31 januari 2020.

____________________________________________________________________


Senare på dagen har även huvudförbundet sin stämma, där alla våra medlemsföreningar också har rösträtt:
Årsmöte 2020 – SB&K
Datum & tid: Lördag 21 mars kl. 13.30

Lunch
För den som deltar på något av underförbundens årsmöte på förmiddagen samt SB&K:s årsmöte på eftermiddagen tillhandahåller SB&K lunch (150 stycken).

Kommentarer inaktiverade.