Årsstämman den 8 juni 2020

Sweden Kung fu & Wushu

På årsstämman som hållits online den 8 juni 2020 valdes följande styrelse:

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, Sekreterare
Shauna Adams, Kassör
Luciano Macri, vice ordförande, ledamot
Mathias Sandström, ledamot
Anwar Dehkani, ledamot
Li Min Hua-Terseaus, ledamot

Till suppleant i förbundsstyrelsen valdes Mikael Pettersson.
Den andra suppleantposten lämnades vakant.
Till lekmannarevisor i förbundet valdes Niklas Borgh.
Till ordförande i valberedningen valdes Viktor Nordgren.
Övriga poster i valberedningen lämnades vakanta.