Inbjudan till Riksläger i Wushu på Bosön den 13–14 november 2021

Lägret inklusive mat och logi är helt kostnadsfritt för våra medlemmar. Vid behov finns ett resebidrag med upp till 1 000 kr per person.

Rikslägret vänder sig till alla som på olika nivåer vill lära sig mer om att tävla i sin respektive gren (taolu, sanda och push hands), eller få domarutbildningar i taolu och sanda. Förkunskaper: minst två års erfarenhet och framför allt ambitionen att tävla. Ålder är från 12 år och uppåt. Vi välkomnar även klubbledare och instruktörer.

1) Tävlingsinriktning för både utövare och instruktörer
Välj mellan sanda, push hands och taolu (samtida, traditionell, taiji). Vi går igenom grundträning, träning med fokus på tävling, formtoppning, poänggivande tekniker och utförande, sparring med poängbedömning i sanda och push hands, och träningstävlingar med bedömning i taolu.
Det är meriterande att ha varit med på lägret, när det blir dags för uttagning och plats i landslag.

2) Domarutbildningar
Lär er det senaste om tävlingsregler! Som praktik efter genomgången teoretisk utbildning online, eller som uppdatering för dig som redan är domare. Även för klubbledare som vill lära sig mer hur bedömningen av tävlingar går till i praktiken. Vill du vara domare på tävlingar framöver ska du delta i detta.

Instruktörer på lägret
TAOLU – Kim Gibson (Oslo Wushu Team & landslagscoach), Nicklas Sigurdh (Wushu Stockholm IF & landslagscoach/chef).
SANDA – Chen Zhongbang (Göteborgs Shaolin IF & landslagscoach), Gunnar Malm (Stockholms Wushu & Kung fu IF & landslagscoach) och Michael Sjölin (regelbedömning, Nacka Wuzuquan & huvuddomare sanda)
PUSH HANDS – Saar Avi & Paul Silverstråle (School of Empty Cup Practical Tai Chi Chuan & huvuddomare i Push hands)

Med flera!

Anmälan

En anmälan per klubb med samtliga deltagare. Anmäl med e-post till info@swedenwushu.se

  • (ÄMNE): Anmälan till Riksläger på Bosön 13–14 november 2021
  • Klubb (föreningsnamn)
  • Den i klubben som är ansvarig för er på lägret: namn och kontaktuppgifter.
  • Namn på varje deltagare med ålder samt vilken gren: taolu, sanda eller push hands, eller för domare (sanda eller taolu).
  • Ange om ni vill ha boende på Bosön, och om ni söker resebidrag (endast för de som inte bor i Stockholm). Resebidraget är upp till 1000 kr/deltagare, baserat på hur långt ni behöver resa. Bidraget utbetalas till klubben efter genomfört läger som schablonbelopp (ingen redovisning krävs, endast deltagande).
  • Ange klubbens PG-nummer för utbetalning.

Observera att boendet i första hand är reserverat för de som kommer från utanför Stockholm. Till att börja med kommer vi att begränsa antalet sängplatser till max 6 personer per klubb. Om ni vill anmäla fler som behöver boende så går det bra, men de hamnar då på reservlista för boendet till att börja med.

Ni kan självklart boka eget boende någon annanstans och ändå delta på lägret.
För er som inte behöver boende finns ingen begränsning på antal deltagare!

Sista dag för anmälan är den 21 oktober!

Info om Bosön finns på www.boson.se

För frågor, kontakta oss på info@swedenwushu.se eller telefon 070 6705181.

Program

Lördag 13/11

12:00 Lunch / check-in boende. Samling alla senast kl 13

14:00-16:00 Träning

16:30 Middag

17:30 Konferens – teori

19:30 Träning

21:00 Kvällsfika


Söndag 14/11

8:00 Frukost

10:00-12:00 Träning

12:30 Check-out / lunch