Årsstämman klar

Den 16 mars genomfördes årets förbundsstämma digitalt.
Följande styrelse och övriga valdes:

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare 

Shauna Mae Adams, kassör       
Luciano Macri, vice ordförande
Mikael Pettersson
 Li Min Hua
Anwar Dekhani

Suppleanter (2 st)
Allyson Way Wanselius
vakant

Ordförande i valberedningen är Tord Nilsson.
Lekmannarevisor Niklas Borgh