Förbundsstämma den 16 mars

Årsstämman i förbundet kommer hållas digitalt onsdag den 16 mars kl 18-19.30 och arrangeras liksom tidigare av huvudförbundet SB&K.

Registrering av ombud senast 9 mars här!

Registrering av publikplats senast 13 mars gör ni här!

Valberedningens förslag:
Samtliga i sittande styrelse ställer upp för omval.
Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare 
     
Shauna Mae Adams, kassör       
Luciano Macri, vice ordförande
Mikael Pettersson
 Li Min Hua
Anwar Dekhani


Suppleanter (2 st)
Alysson Way Wanselius
vakant


Förnärvarande är en suppleantpost vakant, samt två platser i valberedningen.
Nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen Tord Nilsson på tord.nilsson@nwf.se
Enligt RFs riktlinjer ska styrelsen innehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
Till valberedning föreslås Tord Nilsson, och revisor Niklas Borgh

Årsmöteshandlingar

Kallelse och info om deltagande
Preliminär röstlängd 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Föredragningslista årsmöte 2022
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022