AktuelltÅrsmöte

Förbundsstämma digitalt den 16 mars

Årsstämman i förbundet kommer hållas digitalt onsdag den 16 mars kl 18-19.30 och arrangeras liksom tidigare av huvudförbundet SB&K.

Välkomna att skicka in motioner gällande verksamheten på info@swedenwushu.se

Nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen Tord Nilsson på tord.nilsson@nwf.se
Enligt RFs riktlinjer ska styrelsen innehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
Förnärvarande är en suppleantpost vakant, samt två platser i valberedningen.
Valberedningens förslag kommer att presenteras före stämman.