Information om landslagsorganisationen

På styrelsemötet den 9 mars, som hölls på SB&Ks kansli, deltog ordinarie styrelsen och suppleant Gunnar Malm. Adjungerade från landslagsorganisationen var Yvonne Lin och Romain Schwab, samt Kevin Arroyo. På mötet gick vi igenom den senaste tiden olika uppfattningar kring … Läs mer

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar inför årsmötet den 22 mars. Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Tid: kl 10 Dagordning Årsmöte Wushu 2014 Årsredovisning_SKWF_2014 BR Wushu RR Wushu Verksamhetsplan_SKWF_2014 Proposition 1-3 – ändring stadgar fullmakt_wushu_1 Röstlängd Budget_2014_SKWF Välkommen!      

Kallelse till årsstämma 22 mars

Härmed kallas förbundets medlemmar till årsmöte i Svensk Kung fu & Wushuförbundet Datum: Lördagen den 22 mars 2014 Plats: World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70 Tid: 10.00 – 12.00 Fullmaktsgranskning sker mellan 09.45 – 10.00 Valberedning består av Mathias Lindh, ordf, mattias.lindh@umeva.se … Läs mer

Årstämman 2013

På årets stämma den 23 mars antogs valberedningens förslag till styrelse, och styrelsen ser ut på följande sätt: Styrelse Peder Finnsiö, ordförande Thabo Motiselo, vice ordförande Jerry Lundström, kassör Mattias Sandström, sekreterare Luciano Macri, ledamot Nicklas Sigurdh, ledamot Gunnar Malm, … Läs mer