Årsmöte European Wushu Kung Fu Federation EWUF 2015

COngress 2015

Det har varit årsmöte för det Europeiska Wushuförbundet EWUF med en hel del beslut som påverkar oss. Man gjorde även ett namnbyte där det nya förbundsnamnet är The European Wushu Kung Fu Federation med behållen förkortning EWUF.

Utöver detta antogs en proposition och stadgeändring som innebär att de som är medlemmar i förbundet inte kan delta i konkurrerande arrangemang, mer specifikt wushu kung fu relaterade arrangemang. Detta gäller för styrelsemedlemmar, tävlande, tränare och domare. För oss innebär det att de som är aktiva inom exempelvis kickboxning, MMA osv inte berörs medan de som tävlar i kinesiska discipliner kan komma att uteslutas ur förbundet. Texten i sin helhet lyder:

EWUF Members shall only take part in continental or international activities that are within the scope of the official EWUF certified activities that have been approved by the EWUF. Participation of EWUF Members, officials and athlete’s in none approved activities shall be subject to disciplinary action, which may include but not limited to warnings, fines, suspensions or bans.

TÄVLING SÖDRA STILAR Man beslutade även att ha ett Europamästerksap dedikerat till Södra stilar under 2016 i Krakow, Polen.

UTBILDNING TRÄNARE Ett standardiseringsarbete för tränarutbildningar länkat till gällande graderingssystem har på börjats. De nya riktlinjerna kommer att gälla från 2016.

DSC09070

NYA GRENAR   EWUF och IWUF har även beslutat att inkludera fyra nya tävlingskategorier: Xingyiquan och Dadao för män samt Baguaquan och Shuangjian (double swordplay) för kvinnor

Utbilda dig till nationell domare

För att kunna hålla tävlingar med bra kvalitet är det viktigt att det finns utbildade domare för både Taolu och Sanshou/Sanda. Förbundet har tagit fram en utbildningstrappa från distriktsnivå till nationell och internationell nivå. Behöriga domare listas i ett nationellt … Läs mer

Maj 2015

Vi har beviljat en Cup-tävling i Eskilstuna 22 Augusti Vi har fastslagit datum för grund, påbyggnad och examination för domare (http://svenskwushu.se/domarutbildningar) Vi har upprättat en nationellt domarregister Vi arbetar på kriterier för domarlicensens giltighet Vi har tillsatt Landslagets alla funktioner … Läs mer