Svenska Kung fu- och Wushuförbundet

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

En enhällig extra stämma röstade idag för det nya namnet Svenska Kung fu- och Wushuförbundet, eller Swedish Kung fu and Wushu Federation, som det blir på engelska. På det efterföljande styrelsemötet beslutades att behålla den nuvarande loggan och bara byta ut texten till det nya namnet. Styrelsen är mycket nöjd med detta och är övertygad […]

Extra årsmöte den 2 september 2012

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Till samtliga medlemmar i Svenska förbundet för kinesisk kampkonst. Med anledning av förslaget om att vårt förbund ska byta namn utlyses härmed en extra stämma / extra årsmöte för alla förbundets medlemmar. Bakgrunden är att styrelsen och andra medlemmar i förbundet inte tycker att det nuvarande namnet är tillräckligt tydligt. Styrelsens förslag till nytt namn […]

Ny förbundsstyrelse

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Årsmötet 2012 i Förbundet för Kinesisk Kampkonst är nu avslutat.   Den nya styrelsen Ordförande – Peder Finnsiö Vice ordförande – Luciano Macri Sekreterare – Mathias Sandström Kassör – Marie Roos Ledamot – Thabo Motsieloa Ledamot – Nicklas Sigurdh Suppleant – Gunnar Malm Valberedening Mattias Lindh – ordförande Peter Brejcha Eilas Palma   Vi tackar de avgående ledamöterna för sin insats!  

Nomineringslista till styrelse

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Nuvarande styrelse har haft följande sammansättning: Befattning                                               Nuvarande                        Ordförande                                                Mattias Lind Sekreterare                                               Micael Sporre Kassör                                                      Marie Roos Ledamot /Vice ordförande   […]

Nomineringsförslag till styrelsen sökes!

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

Det är viktigt att våra föreningar är engagerade och bidrar med förslag på kandidater till styrelsen för kommande verksamhetsår. Några av den nuvarande styrelsen har avböjt omval och ett par poster är alltså vakanta. Nomineringsförslagen skickas senast den 16 mars 2012 till: Urban Tersén Frankegatan 3 724 65 Västerås Mob: 0706-88 77 61 urban_tersen@hotmail.com (varje […]

Landslaget 2012

Publicerad Publicerad i Aktuellt, Just nu

uppdaterad 9/3 Årets uttagning till EM för Taolu genomfördes i Umeå. Tre personer kvalade in i landslaget och ytterligare två personer kommer att beredas tillfälle att tävla under EM i Tallin i mars. Landslagsdeltagare från Sanshou kvalade in på tävlingsmeriter.   TAOLU Magnus Garneij och Daniel Ernflo ska tävla i ChangQuan och DaoShu (bågsvärd). Anette Bergström ska tävla […]